Reference

Servisem a správou SW/HW, informačních systémů, ERP a CRM systémů, návrhy a optimalizací
ICT architektury se zabýváme již více jak 25 roků.

Mezi společnostmi se kterými spolupracuji a které využívaly či využívají moje služby
jsou jak drobní podnikatelé, tak i nejvýznamnější firmy ve svém oboru. Patří mezi ně například :
Výčet některých firem, produktů a technologií, s nimiž máme zkušenosti:

Umíme nacházet řešení ...
Umíme nacházet řešení ...