Umíme najít funkční a efektivní řešení!

Externí správu IT nabízíme

:

•  Jednotlivcům, kteří nejsou odborníky v oblasti IT
    a chtějí efektivně využít možnosti, které jim moderní IT technologie nabízí.

•  Malým a středně velkým společnostem, kterým se nevyplatí
   zaměstnávat vlastní pracovníky pro údržbu a správu informačních technologií.


•  Převezmeme činnosti spojené se správou, řízením a fungováním informačních technologií
    ve Vaší organizaci, poskytneme Vám součinnost v požadovaných oblastech.

•  Zajistíme pravidelný a systematický rozvoj Vaší IT infrastruktury.

•  Zpracujeme Vám plán strategie a investic na požadované období.

•  Zpracujeme Vám analýzu stávajících procesů a navrhneme Vám jejich optimalizaci.

•  Pomůžeme Vám s implementací a změnami Vašeho SW/HW, ERP nebo CRM systému,
    poskytneme Vám podporu a součinnost při jednání s Vašimi dodavateli.

•  Zajistíme efektivní fungování Vaší IT infrastruktury a optimalizaci nákladů na ICT.

Umíme nacházet řešení ...
Umíme nacházet řešení ...